top of page

Training 4

Adviesvaardigheden en beïnvloedingstechnieken

Voor verenigingsprofessionals, adviseurs, projectleiders en beleidsmakers die willen investeren in gerichte ontwikkeling van hun adviesvaardigheden. U bent op zoek naar een manier om adviseren en invloed uitoefenen te combineren met uw eigen stijl, juist in die situaties waar het gaat om teamwork, meerdere partijen of stakeholders. U wilt leren hoe u uw effectiviteit kunt vergroten in relatie met diverse betrokkenen.

                                                                                

Verenigingsprofessionals, adviseurs en projectmanagers hebben te maken met externe partijen en het ondersteunen van de leden in het realiseren van hun, soms uiteenlopende, belangen. Zij dienen in complexe situaties hun doelen te bereiken.

Adviseurs hebben vanuit hun rol meestal geen directe invloed of gezag, zij moeten deze op andere wijze verwerven. Tevens wordt een kritische houding verwacht, zodat risico’s worden benoemd en beheerst. Dit maakt hun werk uitdagend en complex.

Technieken en kennis van het vakgebied zijn vereist voor het geven van adviezen maar zijn niet altijd voldoende om adviesprocessen effectief te laten verlopen en resultaten te behalen. Dilemma’s doen zich voor, diverse belangen spelen een rol of betrokkenen verschillen van inzicht over het probleem en de oplossingsrichting.

In deze training leert u hiermee om te gaan en effectieve interventies te kiezen. U leert hoe u uw adviezen op natuurlijke wijze kunt afstemmen op de wensen, zorgen en behoeften van uw leden en andere belanghebbenden. Naast een verbetering van uw communicatieve en adviesvaardigheden krijgt u beschikking over een breed palet aan beïnvloedingsmogelijkheden. De kennis en ervaring die u opdoet in deze training is direct toepasbaar in uw werk.

 

In deze training wordt gewerkt met eigen casuïstiek vanuit de verenigingscontext. De training is praktisch, gericht op actief leren met activerende werkvormen en een trainingsacteur. De training wordt afgesloten met een persoonlijk actieplan. 

Praktische informatie:

Duur:                  twee dagen

Data:                  op aanvraag

Locatie:              omgeving Utrecht

Investering:       € 995,-  Dit bedrag is inclusief btw.

Maximum aantal deelnemers per groep: 10.

Inschrijven:

Neem contact op per mail juliette.daniels@me.com of via telefoonnummer +31 (0)614464669.

Voor alle trainingen geldt: 

  • Trainingen worden gegeven op locaties in de omgeving van Utrecht.

  • DNA leden: ontvangen 10% korting.

  • De algemene voorwaarden van IN Consultancy & Coaching zijn van toepassing.

bottom of page